Sí, la telefonia d’XTA és totalment compatible amb el servei de teleassistència.
És molt important notificar la necessitat d’aquest servei, ja que hem d’adaptar la línia amb aquest sistema específic.
Recorda que el telèfon fix d’XTA funciona a través d’Internet (router), i si aquest es queda sense connexió, el servei de teleassistència no es farà efectiu.