Per donar-te d’alta amb nosaltres, necessitem el DNI, telèfon i número de compte bancari del titular.