facebook pixel

El preu és de 200€ i de 100€ si el poble està en promoció. En aquest preu s’inclou el router, la mà d’obra dels nostres instal·ladors i el cable de fibra. La instal·lació és gratuïta amb permanència de 2 anys, sempre i quan es tingui infraestructura de telecomunicacions i l’alta no superi els 100 metres fins a la caixa d’abonat.