La nova web d’XTA uneix tots els serveis de Fibra Òptica, TV, Internet per Ràdiofreqüència, Telefonia Fixa i Mòbil i serveis per a empreses.