Wi-Fi & WiMax
per arribar
on se'ns necessita

Wi-Fi / WiMAX 10

Estàndard

24,00€

mensual
IVA inclòs

CONNEXIÓ RESIDENCIAL ESTÀNDARD

FINS A 10 Mb AGREGATS

Amb la millor latència, sense límit de descàrrega i amb la possibilitat de tenir la IP fixa dedicada!

WiMAX 30

Premium

34,00€

mensual
IVA inclòs

CONNEXIÓ RESIDENCIAL PRÈMIUM

FINS A 30 Mb AGREGATS

Amb la millor latència, sense límit de descàrrega i amb la possibilitat de tenir la IP fixa dedicada!

TARIFA PLANA ESTATAL

TELEFONIA FIXA

5,00€

mensual
IVA inclòs

Manteniment de línia + 1.000 minuts de trucades a fixos i mòbils estatals.

TARIFA PLANA TOTAL

TELEFONIA FIXA

10,00€

mensual
IVA inclòs

Manteniment de línia + 1.000 minuts de trucades a fixos i mòbils estatals I fixos internacionals zona A.

Zona A: Andorra, Argentina, Bèlgica, Colòmbia, Gibraltar, França, Dinamarca, Alemanya, Grècia, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Mèxic, Mònaco, Holanda, Noruega, Portugal, Suècia, Suïssa, Regne Unit, Uruguai, Veneçuela, EEUU i Canadà.

INSTAL·LACIÓ DE WI-FI / WIMAX

És necessària la col·locació d’una antena / router a casa de cada usuari, on connectarem la xarxa i farem arribar el servei contractat. D’aquesta manera podrem assegurar el correcte funcionament de la connexió.

Consulta el cost d’instal·lació i les condicions.

RADIOFREQÜÈNCIA AMB TECNOLOGIA WIMAX

Treballem sota tecnologia WiMax allà on es trobi disponible la infraestructura tècnica necessària.
En cas contrari, es continua treballant sota tecnologia Wi-Fi estàndard.

Aquestes velocitats només es podran contractar prèvia validació tècnica.

Al tractar-se d’una tecnologia aèria, la velocitat pot oscil·lar.

WIFI PENEDÈS: INTERNET ALLÀ ON NINGÚ MÉS ARRIBA

Xarxes de Telecomunicacions Alternatives, XTA, va crear-se des de Wifi Penedès amb el propòsit d’oferir una bona connexió a Internet a allà on no arribava cap altre operador.

La radiofreqüència funciona mitjançant la transmissió de senyals en forma d’ones a través d’antena.

És necessària la instal·lació d’una antena i un router a casa de cada usuari, on connectarem la xarxa i obtindrem tots els serveis.

NECESSITES INTERNET PER RADIOFREQÜÈNCIA?

El servei d’Internet per radiofreqüència assegura una bona cobertura d’Internet als territoris on no arriben altres operadors.

  • Afegeix telèfon fix a través d’Internet i completa el servei.
  • Connexió d’accés a Internet (Wifi/WiMAX) de qualitat.
  • Àmplia cobertura al Penedès i el Garraf.
  • Afegeix línies de mòbil al pack i guanya comoditat.