Protecció de dades

Protecció
de dades

Clàusula RGPD per al compliment del deure informatiu i obtenció del consentiment a través del web.

Introducció

L'objectiu de la present clàusula consisteix a informar i obtenir el consentiment en matèria de protecció de dades, de les persones interessades en els serveis o productes publicats al nostre web.

En la present clàusula s'indica tot el concernent a la finalitat a la qual estan destinades aquestes dades i s'informa d'una manera clara i concisa perquè pugui donar o no els seus consentiments sense cap tipus d'ambigüitat o confusió.

El responsable del tractament no recollirà cap dada si l'usuari no presta el seu consentiment, per a això aquest haurà de marcar o clicar en les caselles o botons habilitats per a això en els formularis electrònic.

Responsable del tractament
 • Xarxes de Telecomunicacions Alternatives, SL
 • Carrer Pedraforca, 8 - Polígon de la Teuleria
 • 08792 La Granada (Barcelona)
 • Spain
 • Telf. 93 390 05 16
 • C.I.F. B65892200
 • Email info@xta.cat
Finalitat

A Xarxes de Telecomunicacions Alternatives, SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de:

 • Gestionar administrativa i comercialment la cartera de clients de l'empresa.
 • Realitzar accions de màrqueting ofertes i publicitat dels productes i serveis de l'empresa.
 • Gestionar l'enviament de la informació que s'ens sol·liciti/facilitar als interessats ofertes de productes i serveis del seu interès.
Conservació

Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui la relació mercantil, no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat, o durant 1 any a partir de l'última confirmació d'interès.

Decisions

L'empresa no prendrà decisions automatitzades.

Consentiment

La finalitat i ús previst tant de les dades en si mateixes com del seu tractament, és prestar-li el servei sol·licitat. Recordeu que les següents finalitats són necessàries per a poder-li prestar el servei, en el cas de no acceptar alguna d'elles, no es podrà prestar / lliurar el servei / producte associat.

 • Prestació del servei contractat.
 • Enviament del producte adquirit.
 • Enviament d'ofertes de productes i serveis del seu interès.
Legitimació

Legitimació per consentiment de l'interessat: L'empresa sol·licitarà el consentiment de l'interessat abans de la recollida de dades, per a això utilitza un formulari electrònic situat a la web, on s'informa sobre el tractament de les seves dades i no és possible continuar amb el procés a menys que l'interessat cliqueu i accepti el tractament.

Destinataris

Durant el període de durada del tractament, Xarxes de Telecomunicacions Alternatives, SL podrà compartir les seves dades personals amb empreses col·laboradores directament relacionades amb el responsable per poder prestar-li els nostres serveis.

Drets

L'interessat pot exercir els següents drets.

 • Dret a sol·licitar l'accés a les seves dades personals.
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Dret a oposar-se al tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades.
 • Dret a retirar el consentiment prestat.

Per a això podrà emprar els formularis habilitats per l'empresa, o bé dirigir un escrit a Xarxes de Telecomunicacions Alternatives, SL (Protecció Dades) - Carrer Pedraforca, 8 - Polígon de la Teuleria, 08792, La Granada (Barcelona)

També pot enviar un correu electrònic a: info@xta.cat. Adjuntant còpia del seu DNI o document equivalent acreditatiu la seva identitat. A més, l'interessat pot dirigir-se a l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent per obtenir informació addicional o presentar una reclamació.

Ubicació

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en l'apartat avís legal, situat en aquesta mateixa web.