Telefonia
mòbil
del Penedès
al món

Promo: Més GB per 1€*

ULL DE LLEBRE – 20GB

11,75€

mensual
IVA inclòs

20 GB DE DADES

TRUCADES IL·LIMITADES A FIXOS I MÒBILS ESTATALS

I per
1€ més

25 GB

PARELLADA – 40GB

15,75€

mensual
IVA inclòs

40 GB DE DADES

TRUCADES IL·LIMITADES A FIXOS I MÒBILS ESTATALS

I per
1€ més

55 GB

XAREL·LO – 60GB

19,75€

mensual
IVA inclòs

60 GB DE DADES

TRUCADES IL·LIMITADES A FIXOS I MÒBILS ESTATALS

I per
1€ més

80 GB

*Promoció per contractacions fetes fins al 31 de gener de 2022. Un cop contractada, l’ampliació de GB pot mantenir-se per sempre.

BONO DE NADAL

Per si necessites més GB durant aquestes festes!

BONO 100 GB

3€

*Bono de Nadal vàlid fins al 31 de gener de 2022. Només es pot contractar una vegada. 

Els preus inclouen el 21% d’IVA, excepte que s’indiqui el contrari. El formulari de comanda mostra l’IVA aplicable als productes seleccionats. Els minuts de veu inclosos a totes les tarifes són a mòbils i fixos de tot l’Estat espanyol i ja inclouen l’establiment de trucada. Tarifes en promoció: consumits els minuts inclosos a la tarifa de l’establiment de trucada, costarà 20 cèntims/u i 5 cèntims/minut, 12 cèntims/SMS i 61 cèntims/SMS internacionals. Les trucades il·limitades Ull de llebre i Parellada inclouen fins a 3.000 minuts en trucades estatals a fixos i mòbils amb un màxim de 150 números diferents. La tarifa Xarel·lo inclou 6.000 minuts amb un màxim de 150 números diferents. Les tarifes de dades permeten navegar amb connexions GPRS, 3G, HSDPA i 4G. Un cop exhaurides les dades, baixa la velocitat a 16 Kbps. Amb un màxim de fins a 1 Gb més de la tarifa contractada, un cop exhaurides aquestes es talla el servei de dades i es restableix el dia 1 de cada mes. La cobertura que ofereix XTA és a través de la xarxa Movistar. No hi ha cap tipus de permanència. Passats els minuts contractats, es facturarà segons la tarifa vigent a la Web, no inclou trucades a números especials ni fora de l’estat.

TARIFES “MINI”

Encara més flexibilitat!

Tu esculls el que necessites

50 minuts + 12 GB

200 minuts + 10 GB

Quant et costarà?

9,75€

PREU/MES

I PER 1€ MÉS, 3 GB MÉS

Minuts il·limitats + 0GB

8,75€

PREU/MES

I PER 1€ MÉS, 3 GB MÉS

TARIFA INTERNACIONAL

Arribem més enllà!

400 minuts trucades internacionals
+ trucades nacionals il·limitades
+ 13 GB

16,95€

PREU/MES

I PER 1€ MÉS, 16 GB MÉS

ULL DE LLEBRE – 15 GB

10,90€

mensual
IVA inclòs

15 GB DE DADES

TRUCADES IL·LIMITADES
(fixos i mòbils estatals)

PARELLADA – 30 GB

12,75€

mensual
IVA inclòs

30 GB DE DADES

TRUCADES IL·LIMITADES
(fixos i mòbils estatals)

SUMOLL – 60 GB

14,75€

mensual
IVA inclòs

60 GB DE DADES

TRUCADES IL·LIMITADES
(fixos i mòbils estatals)

MALVASIA – 120 GB

22,90€

mensual
IVA inclòs

120 GB DE DADES

TRUCADES IL·LIMITADES
(fixos i mòbils estatals)

Ofertes vàlides per clients amb cobertura d’Orange. Preus IVA inclòs. Navegació compatible 4G en totes les modalitats de dades. Superada la nave- gació de dades, s’aplica la baixada de velocitat a 16 kb fins a 1Gb extra. Passats Mb addicionals el bonus es talla. Superats els minuts del bonus s’aplicarà la tarifa bàsica. Tarifa bàsica: Trucades: establiment 0,20 € més 0,09 €/minut; SMS: 0,15 €; SMS Internacional: 0,60 €; navegació: 0,024 €/Mb. Tarifes «Tot inclòs»: Inclouen 3.000 minuts a fixos i mòbils nacionals, 150 destinacions diferents al mes i 700 minuts per dia. Excloses les trucades a serveis de tarifació especial (901, 902, 70x, etc…), trucades internacionals i numeració curta. Bonus addicionals: bonus aplicables només si es tenen tarifes amb bonus de navegació incorporada. No existeix límit de bonus contractats al llarg del mes. Bonus no auto renovables, caduquen al final de mes.

TARIFES “BENJAMINES”

Encara més flexibilitat!

TARIFA BÀSICA

0 minuts + 0 GB

1,99€

PREU/MES

TARIFA TREPAT

trucades il·limitades + 5 GB

6,90€

PREU/MES

TARIFA MACABEU

Trucades il·limitades + 11 GB

9,90€

PREU/MES

BONOS INTERNACIONALS

Vols trucar a l’estranger? 
Destinacions incloses: Alemanya, Regne Unit, Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia, França, Grècia, Islàndia, Països Baixos, Suècia, EUA, Canadà i Noruega.

BONO 100 MINUTS

5€

BONO 300 MINUTS

12€