Telefonia
mòbil
del Penedès
al món

Bono doble: duplica els GB de la tarifa per 1€ més1

ULL DE LLEBRE – 30GB

11,75€

mensual
IVA inclòs

30 GB DE DADES

TRUCADES IL·LIMITADES A FIXOS I MÒBILS ESTATALS

I per
1€ més
40 GB2

PARELLADA – 50GB

15,75€

mensual
IVA inclòs

50 GB DE DADES

TRUCADES IL·LIMITADES A FIXOS I MÒBILS ESTATALS

I per
1€ més
65 GB2

SUMOLL – 70GB

19,75€

mensual
IVA inclòs

70 GB DE DADES

TRUCADES IL·LIMITADES A FIXOS I MÒBILS ESTATALS

I per
1€ més
90 GB2

TARIFES “MINI”

Encara més flexibilitat!

Tu esculls el que necessites

Quant et costarà?

Minuts il·limitats + 15GB

 

9,95€

PREU/MES

BONO DOBLE: PER 1€ MÉS, DUPLICA GB1
I PER 1€ MÉS, 3 GB MÉS2

Minuts il·limitats + 5 GB

 

7,95€

PREU/MES

BONO DOBLE: PER 1€ MÉS, DUPLICA GB1
I PER 1€ MÉS, 3 GB MÉS2

Minuts il·limitats + 0GB

7,75€

PREU/MES

Cobertura Movistar. Els preus inclouen el 21% d’IVA. Trucades: Les tarifes amb trucades il·limitades inclouen fins a 3.000 minuts en trucades estatals a fixos i mòbils amb un màxim de 150 números diferents al mes. La tarifa Sumoll inclou 6.000 minuts amb un màxim de 150 números diferents. Excloses les trucades a serveis de tarifació especial (901, 902, 70x, etc…), trucades internacionals i numeració curta. Consumits els minuts inclosos a la tarifa, costarà 0,20 €/u l’establiment de trucada, 0,05 €/minut, 0,12 €/SMS i 0,61 €/SMS internacionals. Dades: Les tarifes de dades permeten navegar amb connexions GPRS, 3G, HSDPA i 4G. . Superada la navegació de dades, s’aplica baixada de velocitat a 16 kB fins a 1GB extra. Passat el límit, el bonus es talla.

1 Promoció bono doble: Contractació disponible fins al 30/06/2023. Es prorrategen els MB en base el dia de contractació, el cost del bono es cobra íntegre cada mes. La renovació es realitza de manera automàtica mensualment i amb vigència fins efectuar baixa o canvi de tarifa. Contractable un únic bono per tarifa i que correspongui amb la tarifa contractada. Compatible amb altres bonos.

2 Promoció bono 1€: Es prorrategen els MB en base el dia de contractació, el cost del bono es cobra íntegre cada mes. La renovació es realitza de manera automàtica mensualment i amb vigència fins efectuar baixa o canvi de tarifa. Contractable un únic bono per tarifa i que correspongui amb la tarifa contractada. Compatible amb altres bonos.

ULL DE LLEBRE – 51 GB

10,90€

mensual
IVA inclòs

51 GB DE DADES
Acumula gigues

TRUCADES IL·LIMITADES
(fixos i mòbils estatals)

PARELLADA – 60 GB

12,75€

mensual
IVA inclòs

60 GB DE DADES
Acumula gigues

TRUCADES IL·LIMITADES
(fixos i mòbils estatals)

SUMOLL – 90 GB

13,75€

mensual
IVA inclòs

90 GB DE DADES
Acumula gigues

TRUCADES IL·LIMITADES
(fixos i mòbils estatals)

Cobertura Orange. Els preus inclouen el 21% d’IVA. Trucades: Les tarifes amb trucades il·limitades inclouen fins a 3.000 minuts en trucades estatals a fixos i mòbils amb un màxim de 150 números diferents al mes i 700 minuts per dia. Excloses les trucades a serveis de tarifació especial (901, 902, 70x, etc…), trucades internacionals i numeració curta. Consumits els minuts inclosos a la tarifa, costarà establiment 0,20 €/u l’establiment de trucada, 0,09€/minut, 0,15 €/SMS, 0,60 €/SMS internacionals. Dades: Navegació: 0,024 €/MB Navegació compatible 4G en totes les modalitats de dades. Superada la navegació de dades, s’aplica baixada de velocitat a 16 kB fins a 1GB extra. Passat el límit, el bonus es talla. Prohibit el seu ús en mòdem, router o dispositius de concentració de tràfic.

TARIFES “BENJAMINES”

Encara més flexibilitat!

TARIFA BÀSICA

0 minuts + 0 GB

1,99€

PREU/MES

TARIFA TREPAT

trucades il·limitades + 9 GB
Acumula gigues

8,90€

PREU/MES

TARIFA MACABEU

Trucades il·limitades + 20 GB
Acumula gigues

9,90€

PREU/MES

BONOS INTERNACIONALS

Vols trucar a l’estranger?
Destinacions incloses: Alemanya, Bélgica, Dinamarca,Finlandia, França, Grècia, Islàndia, Països Baixos, Suècia, EUA, Canadà i Noruega.

BONO 100 MINUTS

5€

BONO 300 MINUTS

12€