Telefonia
mòbil
del Penedès
al món

Promo: Més GB per 1€*

ULL DE LLEBRE – 10GB

11,75€

mensual
IVA inclòs

10 GB DE DADES

TRUCADES IL·LIMITADES A FIXOS I MÒBILS ESTATALS

I per
1€ més

14 GB

PARELLADA – 16GB

15,75€

mensual
IVA inclòs

16 GB DE DADES

TRUCADES IL·LIMITADES A FIXOS I MÒBILS ESTATALS

I per
1€ més

46 GB

XAREL·LO – 25GB

19,75€

mensual
IVA inclòs

25 GB DE DADES

TRUCADES IL·LIMITADES A FIXOS I MÒBILS ESTATALS

I per
1€ més

85 GB

*Promoció per contractacions fetes fins el 31 de gener de 2021. Un cop contractada, l’ampliació de GB pot mantenir-se per sempre.

Els preus inclouen el 21% d’IVA, excepte que s’indiqui el contrari. El formulari de comanda mostra l’IVA aplicable als productes seleccionats. Els minuts de veu inclosos a totes les tarifes són a mòbils i fixos de tot l’Estat espanyol i ja inclouen l’establiment de trucada. Tarifes en promoció: consumits els minuts inclosos a la tarifa de l’establiment de trucada, costarà 20 cèntims/u i 5 cèntims/minut, 12 cèntims/SMS i 61 cèntims/SMS internacionals. Les trucades il·limitades Ull de llebre i Parellada inclouen fins a 3.000 minuts en trucades estatals a fixos i mòbils amb un màxim de 150 números diferents. La tarifa Xarel·lo inclou 6.000 minuts amb un màxim de 150 números diferents. Les tarifes de dades permeten navegar amb connexions GPRS, 3G, HSDPA i 4G. Un cop exhaurides les dades, baixa la velocitat a 16 Kbps. Amb un màxim de fins a 1 Gb més de la tarifa contractada, un cop exhaurides aquestes es talla el servei de dades i es restableix el dia 1 de cada mes. La cobertura que ofereix XTA és a través de la xarxa Movistar. No hi ha cap tipus de permanència. Passats els minuts contractats, es facturarà segons la tarifa vigent a la Web, no inclou trucades a números especials ni fora de l’estat.

TARIFES “MINI”

Encara més flexibilitat!

Tu esculls el que necessites

50 minuts + 5 GB

300 minuts + 3 GB

Minuts il·limitats + 0 GB

Quant et costarà?

 

8,75€

PREU/MES

Acumulagigues

Els GB que no consumeixes s’acumulen pel mes següent.
Pots acumular fins al doble de la teva tarifa si no has consumit res el mes anterior.

ULL DE LLEBRE – 10 GB

11,75€

mensual
IVA inclòs

10 GB DE DADES

TRUCADES IL·LIMITADES
(fixos i mòbils estatals)

Promoció triple de gigues
i per 1€ més, 30 GB

PARELLADA – 18 GB

15,75€

mensual
IVA inclòs

18 GB DE DADES

TRUCADES IL·LIMITADES
(fixos i mòbils estatals)

Promoció triple de gigues
i per 1€ més, 54 GB

SUMOLL – 30 GB

19,90€

mensual
IVA inclòs

30 GB DE DADES

TRUCADES IL·LIMITADES
(fixos i mòbils estatals)

Promoció triple de gigues
i per 1€ més, 90 GB

MALVASIA – 40GB

21,90€

mensual
IVA inclòs

40 GB DE DADES

TRUCADES IL·LIMITADES
(fixos i mòbils estatals)

Promoció triple de gigues
i per 1€ més, 120 GB

MACABEU

9,90€

mensual
IVA inclòs

0 GB DE DADES

TRUCADES IL·LIMITADES
(fixos i mòbils estatals)

 
 
Necessites encara més flexibilitat

TARIFES “A MIDA”

TARIFA BÀSICA TARIFA MINI
0 minuts + 0 GB 100 minuts + 1 GB
1,99€/mes 6,90€/mes
I per 1€ més, 3 GB

Marxes a l’estranger?

BONOS INTERNACIONALS

BONO 100 MINUTS BONO 300 MINUTS
5€ 12€
Destinacions incloses: Alemanya, Regne Unit, Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia, França, Grècia, Islàndia, Països Baixos, Suècia, EUA, Canadà i Noruega.

Ofertes vàlides per clients amb cobertura d’Orange. Preus IVA inclòs. Navegació compatible 4G en totes les modalitats de dades. Superada la navegació de dades, s’aplica la baixada de velocitat a 16 kb fins a 1Gb extra. Passats Mb addicionals el bonus es talla. Superats els minuts del bonus s’aplicarà la tarifa bàsica.

Tarifa bàsica: Trucades: establiment 0,20 € més 0,09 €/minut; SMS: 0,15 €; SMS Internacional: 0,60 €; navegació: 0,024 €/Mb.

Tarifes il·limitades: Inclouen 3.000 minuts a fixos i mòbils nacionals, 150 destinacions diferents al mes i 700 minuts per dia. Excloses les trucades a serveis de tarificació especial (901, 902, 70x, etc…), trucades internacionals i numeració curta.

Bonus addicionals: bonus aplicables només si es tenen tarifes amb bonus de navegació incorporada. No existeix límit de bonus contractats al llarg del mes. Bonus no auto renovables, caduquen al final de mes.

Acumulagigues no és aplicable a la tarifa MACABEU.