Apostem per les accions formatives a mida

28/02/2020 | Formació, Actualitat | 0 comments

El passat 4 de febrer RTV Vilafranca ens va entrevistar per parlar sobre la nova iniciativa per la qual apostem: Formació a mida per adaptar-se a les necessitats de les empreses. Una oportunitat per a dur a terme accions formatives i oferir llocs de treball de diferents perfils del sector de les telecomunicacions.

Entrevista d'XTA a RTVVilafranca

Des d’XTA, juntament amb l’Ajuntament de Vilafranca i el servei d’Ocupació, vam col·laborar per portar a terme accions formatives a mida, en resposta de les necessitats de cobrir llocs de treball del sector de les telecomunicacions, per això es va establir un programa per dur a terme el curs de Tècnic/a en telecomunicacions (instal·lació de xarxes de fibra òptica, antenes, atenció al client…)

Es va oferir un curs estructurat de vuit setmanes amb una formació teòrica (tres setmanes) i una formació pràctica (cinc setmanes) amb el compromís de contractació del 50%. Una oportunitat per formar-se amb professionals que es dediquen al sector i, posteriorment, poden ser els mateixos companys de treball. A més, la formació s’adaptava a diferents perfils per tal que els alumnes poguessin tenir una visió àmplia del sector.

Un alumne que ha passat a treballador

En Fran Bosque és un dels alumnes contractats i va explicar com es va assabentar, a través del SOC, dels cursos i, per la seva motivació de buscar feina i adquirir nous coneixements, el mes d’octubre es va inscriure al curs de Tècnic/a en telecomunicacions. Va apostar completament pel curs que oferíem, ja que el curs li oferia l’oportunitat d’ampliar coneixements i contractació laboral. Comentava que: “Va ser molt interessant perquè a la vegada que era una formació personalitzada al món laboral, era la mateixa empresa qui feia la formació i donava confiança al conèixer l’empresa i accessibilitat.”

Actualment en Fran treballa a XTA a l’atenció a l’usuari, realitzant reparacions tècniques, tant d’antenes, radiofreqüència, com de cablejat, i anima a aquelles persones que “tenen ganes d’aprendre i no solament a joves, sinó a qualsevol persona que vol aprendre, superar-se a si mateixa i noves experiències que ho provin, ja que encara que estigui treballant a XTA, tota la formació que he après puc aprofitar-la en altres àmbits.”

Creiem que els grans beneficis que aporta aquesta iniciativa és poder tenir una comunicació directa amb les empreses i una formació personalitzada i professional. Des d’XTA també fem crida a altres empreses a les empreses perquè s’adrecin a l’Ajuntament de Vilafranca o al SOC per l’oportunitat de traslladar el que realment les empreses necessitem, per adaptar el que l’alumne necessitarà quan surti al món laboral.

Desplegament d'XTA de Fibra Òptica