Sabies que el cable de la fibra òptica està compost per filaments de vidre? Això el fa ser dèbil tot i la protecció de la qual disposa, i per tant és important que siguis cuidadós amb el cable de color groc o blanc del teu router. Aquest cable s’anomena fuetó i és l’encarregat de dirigir la connexió des de la petita caixa ubicada a la paret, cap al router.

 Si el fuetó es doblega més del compte, pot patir variacions de potència les quals poden provocar problemes notables en la xarxa de connexió al domicili. És per això que si notes alguna interrupció en el servei d’internet de casa teva, el primer que hauràs de fer és revisar el cablejat de la instal·lació. A continuació t’indiquem pas a pas com fer-ho.

1. Cal revisar si el router té encès una llum de color vermell (LOS/MÓN).

 2. Revisar en quin estat està el cable de la Fibra Òptica (fuetó)

 – Els connectors: Han d’estar correctament connectats els dos extrems, si és possible desconnectar i connectar de nou que sentim que faci “click”. Hem de tenir en compte primer que aquest s’ha d’agafar el cap del connector mai el cable directament, en cas contrari en estirar es pot trencar.

 – El color del connector ha de ser el que li correspon. El connector de la roseta (caixeta de la paret), sempre és verd i el del router pot variar en blau o verd. La col·locació errònia dels connectors, pot provocar també interrupcions i fins i tot la pèrdua total del servei.

 – L’estat del cable: Hem d’imaginar que és una mànega d’aigua, si el cable està doblegat, passarà menys senyal a través del mateix. Cal assegurar-nos que no estigui ni forçat, trencat, pinçat ni doblegat.

 Si pateixes una interrupció en el servei, tot i fer les comprovacions anteriors i no marxa la llum vermella, caldrà que et posis en contacte amb el Servei Tècnic d’XTA trucant al 93 897 52 00, estem disponibles les 24 hores els 365 dies del any.