CG-NAT (Carrier-gran – Network Address Translation).

És un sistema pel qual els operadors fem sortir a través d’un enrutament tot un conjunt de connexions a través d’una sola IPv4.