Per fer una portabilitat amb nosaltres ens cal el DNI del titular i un número de compte bancari.