Hem superat la xifra de 9.000 famílies amb connexió a Internet XTA al Penedès i Garraf. Cal dir que aquests contractes són la suma dels nostres dos serveis principals: Fibra XTA i Wi-Fi / WiMax XTA.